Dimarts 23.09.2014
Contact
Constitució Espanyola
Xavier
Anguera
Xavier Anguera

En realitat el redactat de la Constitució s’inspira en la històrica concepció supremacista castellana, més que no pas en consideracions liberals