Dissabte 02.07.2016
Contact
Banderes a Londres
Eric
Herrera
Eric Herrera

Una Europa amb tres o quatre centres de poder interconnectats i cooperatius entre ells sempre serà més òptima i controlable que una de sola i indivisible