Divendres 28.10.2016
Contact
Carme Forcadell
Pere
Grau
Pere Grau

Com Espanya converteix en herois catalans que no tenien cap intenció de ser-ho

Veu
Xavier
Pagès
Xavier Pagès

Si la cara és el reflex de l’ànima, la veu és l’ànima mateixa  

Escola
Miquel
Colomer
Miquel Colomer

Segurament l’intent més que seriós d’un nou procés d’analfabetització funcional i general