Dilluns 22.09.2014
Contact
Diada 2014 (Autor: Llibert Claver)

... i tres

Tres demostracions, cada una superior a l’anterior en nombre i en dificultat

Constitució Espanyola
Xavier
Anguera
Xavier Anguera

En realitat el redactat de la Constitució s’inspira en la històrica concepció supremacista castellana, més que no pas en consideracions liberals