Dijous 17.08.2017
Contact
Columnes
Jordi
Sales
Jordi Sales

És ferm qui no cedeix a un esforç exterior; qui no trontolla, qui no vacil·la