Dijous 19.04.2018
Contact

De matinada

Ajudar

El Matí Digital
Es tracta de la Guerra del món

Ajudar

Ajudar vol dir més o menys socórrer algú mancat de recursos. Com més va, menys suporto aquest llenguatge purista d'ajuts humanitaris i solidaritats. Llenguatge fals, hipòcrita i redundant. Flotilla d'ajut humanitari o flota de la llibertat, com també l'anomenen. Entenc Israel. No m'ho crec que es tractés d'ajuda i, molt menys humanitària, que és sempre un adjectiu si més no sospitós. Sospitós justament de ser contrari a la llibertat i de prendre partit pel bàndol equivocat, pel bàndol que vol destruir-la. Perquè hi ha bàndols, és clar que hi ha bàndols. I un d'aquests bàndols per força s'ha de defensar d'aquells que els volen sistemàticament eliminar i que la seva única raó de ser és esborrar i destruir Israel, l'única democràcia de tot aquell entorn i l'únic país partidari d'una veritable llibertat. Israel no ataca, Israel primer avisa i després es defensa. Aquestes flotilles no van mai a ajudar ningú. Més ben dit, sí que hi van. Van a ajudar i a col·laborar amb aquells que volen la destrucció de l'únic vestigi de civilització de l'Orient mitjà. Però això d'humanitari no en té res perquè es tracta justament de la guerra del món.

  • 0
  • 1231