Dimarts 25.11.2014
Contact

Opinions

Vicenç
Pedret
Vicenç Pedret

Unitat: 2+2=4

La por a la derrota electoral no pot condicionar unes eleccions plebiscitàries que han de ser forçosament plurals

Tina
Cantó
Tina Cantó

La nostra llengua

No oblidem que el català és la nostra llengua i un mal entès cosmopolitisme no hauria de malmetre una eina que és cultura