Dilluns 22.09.2014
Contact

Opinions

Xavier
Anguera
Xavier Anguera

Catecisme no nacionalista

En realitat el redactat de la Constitució s’inspira en la històrica concepció supremacista castellana, més que no pas en consideracions liberals