Divendres 24.10.2014
Contact

Opinions

Joan Lluís
Pérez-Francesch
Joan Lluís  Pérez-Francesch

Constitució i democràcia

La interpretació de la constitució, en la mesura que té molt a veure amb la llibertat política s'ha de fer des dels paràmetres del "favor libertatis" i no des del dogmatisme metafísic