Dijous 11.02.2016
Contact

Opinions

Rosó
Roca
Rosó Roca

Guirigall enterbolit

I, arribada la següent primavera, el fervor d’aquell gust amarg guanyarà la batalla.