Dimecres 27.08.2014
Contact

Opinions

Xavier
Anguera
Xavier Anguera

Anaplàstia Internacional

El dret a l’autodeterminació està perfectament definit en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics