Dilluns 01.09.2014
Contact

Opinions

Xavier
Anguera
Xavier Anguera

Anaplàstia Internacional

El dret a l’autodeterminació està perfectament definit en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics

Xavier
Anguera
Xavier Anguera

Una societat malalta

Com s’entén, aleshores, que els catalans, principals beneficiats del progrés del país, vulguin marxar?