Dilluns 26.01.2015
Contact

Ballarín

Josep M. Ballarín

Barcelona, 1920. Capellà i escriptor. Va participar a la Guerra Civil, com a membre de la “Lleva del Biberó”. De la guerra en tornà tísic, i després d’una llarga recuperació, decidí fer-se capellà. Fou rector de Santa Maria de Queralt i ara viu a Gòssol. Autor de “Mossèn Tronxo” i d’un bon grapat de llibres. També ha col·laborat en publicacions i programes de televisió.

La meva ànima és tota condol,
tristor de mort amb Déu fet home,
i el meu esperit s’ascla d’angoixa
en la suor de sang del meu minyó,
perquè ha tornat planys de mare
els meus esclats jovençans de verge.

I doncs, d’avui i en els segles,
em diran Senyora de Dolors
totes les generacions,
perquè ha fet meva la seva agonia
el Déu morent
el Fill sense nom,
el de sang vessada a desdir,
generació rere generació,
per a tota la mena d’Abraham.

El seu braç, valent de feblesa,
ha obert escletxes de plor
en la carcassa farta dels farts,
ha afamat d’esperança
la manyagueria dels famolencs,
ha escampat misericòrdia
a qualsevol espurna de misericòrdia.

Déu home sense conhort,
conhort dels desconhortats,
s’ha fet compassió donada
a pares, fills i néts,
nou llinatge de Déu sofrent.

Per sempre.


MAGNÍFICAT AL DESERT

La meva ànima és tota silenci
sentint de lluny els mots del Fill,
i el meu esperit és deu d’esperança
a cada coix que camina,
perquè ha fet doll d’aigua
en el desert de la meva solitud.

I doncs, d’avui i a venir,
seré Mare de tots els perduts,
perquè m’ha deixat sola a casa
el Fill de dites com glavis,
el Noi que passa fent bé,
el de mirada entendrida,
generació rere generació,
per aquells que ningú no plany.

El clam de les seves benaurances
esgarrifa els mestres de la llei
i acomboia els pobrics,
neguiteja els busca-raons
i dóna pau als qui donen pau,
enfosqueix els cors encegats
i fa veure Déu als nets de cor.

Només el veig de lluny
obrint estesos els braços,
xopluc de tota tristor,
fent palesa la misericòrdia
promesa als nostres pares,
i més promesa als benaurats
en les solituds dels sorrals.

Per sempre.