Dijous 19.04.2018
Contact

Articles de Yves Sauvingac

Yves Sauvingac

Llicenciat en Dret Civil i Doctor en Dret Canònic. Estudis de periodisme a l'antiga Escola de Periodisme de Barcelona -dècada dels anys 50-. Estudis de Dret Internacional a Amsterdam i Den Haag. Ha viscut molts anys a Itàlia, Holanda, Bèlgica i Alemanya. Col·laborador de la revista quadrimestral "Temes d'Avui". Pensionista actualment.

“Amb Déu o sense”

Creiem absolutament necessari el diàleg entre creients i no creients, entre les religions i la cultura, i per això ens va semblar molt oportú un intercanvi epistolar entre dos intel·lectuals catalans de tan relleu.